• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Egitimpusulasi.net

Kitaplarım
Photo Flipbook Slideshow Maker
Site Menüsü
Site Haritası

FOTON NEDİR, FÜZYON NEDİR, FİSYON NEDİR, ALFA, BETA VE GAMA IŞIMASI

FOTON NEDİR, FÜZYON NEDİR, FİSYON NEDİR, ALFA, BETA VE GAMA IŞIMASI

Foton Nedir ?

Fizik biliminde foton, elektromanyetik alanın kuantumu, Işığın temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan temel parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik kuvvet'in kuvvet taşıyıcısıdır.

Bu kuvvetin etkileri hem mikroskobik ölçülerde, hem de makroskobik ölçülerde çok rahat bir şekilde gözlemlenebilir.

Çünkü foton herhangi bir durağan kütleye sahip değildir ve bu durum uzak mesafelerde etkileşimlere izin vermektedir.

Diğer bütün temel parçacıklar gibi foton da kuantum mekaniği ile yönetilir ve dalga parçacık ikiliği gösterir. Bu durum fotonun hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini gösterir.

Örnek olarak herhangi bir foton bir mercek tarafından kırılıma uğrayabilir veya dalga girişimi özelliği gösterebilirken ayrıca sayısal kütlesi ölçüğünde parçacık gibi davranabilir.

Fotonun modern kuramı Albert Einstein tarafından açıklanmıştır. Einstein'ın buna ihtiyaç duyma nedeni yaptığı gözlemlerin klasik ışığın dalga modeli ile tam olarak açıklanamamasıdır.

Fotonların  ışığın parçacıklardan oluştuğu fikrini ilk kez Isaac Newton ortaya koydu.

Sonraları ışığın dalgalardan oluştuğu düşüncesi yayıldı, ve rahatlardı; ta ki Max Planck bazı deneylerinde ışığın tanecikmiş gibi davrandığını farkedinceye dek. Işık sanki devamlı dalgalar değil de, enerji paketcikleri gibi geliyordu.

Einstein ve Planck bu enerji paketlerini ışık quantumu veya foton olarak adlandırdılar.

Fotonlar sanki birer parçacıklarmış gibi davranıyordu. Relativite (izafiyet) teorisine göre, bir parçacığın ışık hızında gidebilmesi için kütlesinin sıfıra eşit olması gerekiyordu!

Demek ki ışığın enerjisi sadece kinetik enerjiydi; kütlesinden kaynaklanan hiçbir enerjisi yoktu.

Einstein o güne dek açıklanamamış olan fotoelektrik olayını bu kavramla açıkladıktan sonra, bilim adamlarının ağzında yeniden 'ışık nedir?' sorusu gündeme gelmişti.

Eğer ışık dediğimiz olgu parçacıklardan oluşuyorsa, frekans veya dalgaboyunun ne anlamı var acaba? Aslında sorulması gereken en iyi soru: "ışık gerçekten nedir?"

Cevap: 'Hem dalga, hem parçacık Işığın bazı özellikleri sadece dalga olgusu (mantığı) ile açıklanırken (girişim veya kırınım gibi), bazı özellikleri ise sadece foton konsepti ile açıklanabiliyor (Fotoelektrik olay veya atomların enerji soğurması ve salması gibi).

Durgun kütlesi sıfırdır; ışık hızıyla gider; etkileşimlere parçacık olarak girebilir ancak dalga olarak yayılır;E=h x f, p=h/l ve E=pc bağıntılarına uyar; kütlesi sıfır olduğu halde, diğer parçacıklar gibi kütle çekiminden bile etkilenir. >
  • E : enerji miktarı
  • : Planck sabiti
  • : frekans
  • Işık dalga özelliklerine de sahiptir. Etkileşimlere parçacık olarak girebilir ancak dalga olarak yayılır.
 http://modern-fizik.blogspot.ch/2011/09/foton-nedir.html

Fisyon : Kararlılığı az ve büyük çekirdeğin kararlı küçük çekirdeklere dönüşmesine denir.Bu olayda büyük enerji açığa çıkar.

Bu enerji Nükleer Enerji Santrallerinde Kullanılır.Bir başkda deyişle atom çekirdeğinin zorlanarak parçalanmasıdır.

Füzyon : Atomik parçaların birleştirilmesidir. Füzyon (ing. fusion) fizyonun verdiği cesaretle çekirdeklerin çarpıştırılması sonucunda yapılabilirliği keşfedilen ve aslında güneş ve bilumum yıldızların yakıtlarını karşıladığı ana tepkimeye verilen addır.

Asıl keşif tarihinden ziyade füzyon için önemli tarih ilk somut denemesinin açıklandığı 1989 yılıdır.

İki kimyager, Dr. Pons ve Dr. Fleischmann, elektrotlarla ağır su içerisinde füzyonu gerçekleştirdiklerini söylemişler ve büyük hayal kırıklığı sonrası kendileriyle birlikte füzyonun da popüleritesini yok etmişlerdir.

http://www.celkaraman.com/teknoloji/fisyon-ve-fuzyon-nedir


ALFA BETA VE GAMA IŞIMASI

Atom çekirdeklerinin bir dış etki olmaksızın kendiliklerinden ışıma yapmalarına ve bu tür ışıma yapan atomlara da radyoaktif atom adı verilir. Radyoaktif atomların çekirdekleri kararsızdır.

Atom çekirdeklerinin kararlığı nötron ve proton sayısına bağlıdır.

He, C, N ve O gibi hafif atom çekirdeklerinde nötron sayısı, proton sayısına eşittir.

Nötron sayısının proton sayısına oranı 1’dir. Bu çekirdekler karalıdır.

Bir atom çekirdeğinin parçalanmasından meydana çıkan helyum çekirdeklerine (2 proton, 2 nötron) alfa parçacıkları denir.

Atom numarası 83’ ten büyük olan elementler , kararlı bir çekirdek yapısına ulaşmak üzere , atom ve kütle numaralarını azaltarak n/p oranını bire yaklaştırmak isterler.

Bunun için alfa bozunmasına uğrayarak 

He çekirdeğinden ibaret alfa tanecikleri yayınlamaları gerekir. Bu olaya alfa bozunması denir. Kısaca , atomun yapısından bazı parçaların atılmasıdır.

Bir alfa ışıması yapan elementin atom numarası 2 , kütle numarası 4 azalır.

Alfa ışınlarının özelikleri:
1- Fotoğraf filmlerine etki ederler.
2- + yüklü oldukları için elektrik ve manyetik alanda - kutup ‘ a doğru saparlar.
3- Karşilaştiklari moleküllerden elektron kopararak , iyonlaşmaya neden olurlar. 
4- Giricilikleri çok azdır.

 

Beta bozunması ile ilgili bilmeniz gerekenler aşağıda... Radyasyon olarak Gamma ışınları kadar tehlikeli olmasa da yine de çok tehlikeli bir ışıma türüdür.

(Gamma ışınlarının dalga boyları çok küçük olduğu için durdurulmaları çok güçtür ve duvar vs çok rahat geçebilirler. Saf, kalın kurşun plakalar ile yavaşlatılıp durdurulabilirler).


Beta bozunması n/p oranı kararlılık kuşağından daha büyük izotopların uğradığı bozunmadır. Bu tür atomlar kararlı yapıya ulaşmak için nötron sayılarını azaltmak isterler.

Beta bozunmasına uğrayan bir elementin çekirdeğinde ki bir tane nötron , bir proton ve bir elektrona dönüşür.

En tehlikeli radyoaktif ışıma türü gamaışımasıdır. Maruz kalmak hayati tehlike oluşturur.


Gama ışıması hiçbir zaman tek başina meydana gelmez. Mutlaka bir bozunmadan sonra meydana gelen ışımadır.

Bazi atomlar bozunmalar sirasinda enerjisini dışarıya veremez , yüksek enerjili durumda kalirlar. Enerjiden kurtulmak için gama ışıması yapıp kararlı duruma geçer.

Gama ışıması sırasında atomun atom ve kütle numarasinda bir degişiklik olmaz, yeni bir atom meydana gelmez.

Gama Işınlarının Özellikleri :

1- Alfa ve beta ışınlarından daha fazla giricidir.
2- Yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramazlar.
3- Kütlesizdirler , fotoğraf filmine etki ederler.

http://www.kuantumevreni.com/?pnum=186&pt=Alfa,%20Beta%20ve%20Gamma%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1%20(bozunumu)%20nedir?


Yorumlar - Yorum Yaz


3

1
2

*